Logo Departament

Departamentul de Matematică Informatică

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați


Masterat

Programul de studii universitare de masterat reprezintă ciclul al doilea al studiilor universitare de specialitate, are durata de doi ani, 120 de credite transferabile ECTS şi 10 credite pentru examenul de disertaţie.

Programul de studii universitare de masterat aparţine domeniului fundamental Matematică şi are specializarea Matematică aplicată în științe. Acest program formează specialişti ȋn matematică care pot alege cariera didactică sau care pot lucra ȋn diverse domenii în acord cu cele mai moderne tendinţe de la nivel european. El se adresează absolvenţilor studiilor de licenţă, atât din domeniul Matematică cât și din domenii conexe, care doresc să continue formarea şi pregătirea lor de specialitate. Prin programul de master se pun bazele dezvoltării unor abilităţi teoretice şi practice care să le asigure absolvenţilor accesul în mediul concurenţial european actual. Totodată, programul vizează și obţinerea de competenţe complementare necesare dezvoltării capacităţilor de cercetare ştiinţifică. Absolvenții vor fi ancorați în problematica de actualitate – tot mai multe domenii de activitate beneficiază de rezultatele din sfera matematicii – răspunzând astfel cerinţelor integrării învăţământului universitar românesc în sistemul de învăţământ al Uniunii Europene. Programul de studii poate fi o etapă pregătitoare pentru studiile doctorale.


Competențe asigurate de programul de masterat Matematică aplicată în științe: